A. de Jong
A. de Jong Nieuws 3 jan 2019

Top 10 bedreigde diersoorten door toedoen van Trump

De Endangered Species Coalition heeft een rapport vrijgegeven met de top tien bedreigde diersoorten door het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump. En die lijst gaat verder dan alleen de Amerikaanse landsgrenzen.

Bedreigde diersoorten door het beleid van Donald Trump

Zoals je weet heeft Donald Trump het niet zo op natuur en dieren, tenzij het om jagen gaat. Dat hij het klimaatprobleem ontkent, wisten we al veel langer. Feit is dat zijn ‘anti-wildlife politiek’, zoals Endangered Species Coalition het noemt, ervoor zorgt dat verschillende dieren versneld met uitsterven bedreigd worden. Waar de Endangered Species Coalition zich al jaren inzet voor natuurbehoud en wilde dieren, doen de nieuwe voorstellen en al doorgevoerde regelgeving van Donald Trump de jarenlange inzet teniet. Lossere regels omtrent jacht en de wet op handel in bedreigde diersoorten versoepelen zijn daar slechts twee voorbeelden van. Hieronder de tien dieren die het meest direct bedreigd worden door zijn beleid. Het volledige rapport met de argumenten lees je hier.

Californische condor

california condor, bedreigde diersoorten, trump

De Californische condor behoort tot de gieren van de Nieuwe Wereld (Cathartidae). De vogel was bijna uitgestorven, maar kon worden gered dankzij herintroductie met exemplaren die zich in gevangenschap hadden voortgeplant. De meeste Californische condors stierven aan vergiftiging, in 1982 waren er nog maar dertig over. Inmiddels leven er meer dan dan 300 exemplaren in het wild. Maar op de eerste dag van het ambtstermijn van Donald Trump is het jachtverbod in hun leefgebied opgeheven. Volgens biologen kan deze onrust het einde betekenen van de Californische condor.

Onechte karetschildpad en lederschildpad

Onechte karetschildpad, bedreigde diersoorten, trump

Deze schildpadden vormen beide een bedreigde diersoort. Op dit moment leven ze in een beschermd gebied, maar in een nieuw voorstel van Trump over beschermde gebieden, valt dit gebied daarbuiten, zodat vissers hier de boel weer kunnen verstoren.

Rode wolf

rode wolf, bedreigde diersoorten, trump

De rode wolf was rond 1980 bijna uitgestorven. Maar gelukkig leeft er nu weer een redelijk gezonde populatie van iets meer dan vijftig dieren in de Amerikaanse staat North Carolina. De dieren leven in een relatief klein gebied, wetenschappers onderzoeken hun genetica nog om inteelt te voorkomen, maar volgens nieuwe voorstellen van Trump kan de wolf geschrapt worden van de lijst met bschermde diersoorten.

Modderduivel

modderduivel, bedreigde diersoorten, trump

Hellbenders leven eenzaam leven onder een steen en verhuizen nooit. Ze vormen geen enkele bedreiging voor de mens en zijn een indicator voor de waterkwaliteit, omdat ze gedijen in schone stromen water. Hun populatie neemt af als de kwaliteit van hun leefomgeving dat ook doet. Door geplande mijnbouw, houtkap en fossiele brandstofwinning wordt deze amfibie met uitsterven bedreigd.

Giraffe

giraffe, bedreigde diersoorten, trump

Zoals gezegd reikt de lange en vernietigende arm van Trump ook buiten de Amerikaanse landsgrenzen? Hoe het komt dat de giraffe extra wordt bedreigd door het beleid van Trump? Groeiende handel in giraffenhuid en trofeejacht. De giraffe is niet internationaal beschermd door de Endangered Species Act. Tot overmaat richtte Ryan Zinke, de republikeinse minister van Binnenlandsze Zaken die in december opstapte, iets meer dan een jaar gelden de International Wildlife Conservation Council op. Deze organisatie, vol leden van de NRA, zorgt ervoor dat Amerikanen makkelijker voor hun plezier kunnen jagen in Afrika.

Humboldt marter

humboldt marter, bedreigde diersoorten, trump

Deze specifieke marter leeft nog in een populatie van vierhonderd. Maar de regering van Trump weigert het dier op de lijst met beschermde diersoorten te zetten. Door geplande houtkap dreigt de Humboldt marter helemaal te verdwijnen.

Bombus affinis (type hommel)

hommel, bedreigde diersoorten, trump

Deze hommel staat al een tijdje op de lijst met ernstig bedreigde diersoorten, maar de beloofde acties van Trump worden constant uitgesteld. Lees daarover hier meer.

Caribische lamantijn

caribische lamantijn, bedreigde diersoorten, trump

De Caribische lamantijn is een lamantijn en het grootste lid van de aquatische zoogdierenorde Sirenia, de zeekoeien. Alternatieve namen voor de soort zijn Amerikaanse manatee of Floridamanatee. De Floridamanatee wordt ook wel gezien als een ondersoort van de Caribische lamantijn. Hun grootste bedreiging is rode vloed, algengroei en watervervuiling. Maar dit weerhield de regering van Trump er niet van om deze lamantijn te schrappen van de lijst met bedreigde diersoorten. Daardoor wordt de impact van milieuvervuiling in het leefgebied nu genegeerd.

Dipodomys

San Bernardino Kangaroo Rat, bedreigde diersoorten, trump

De San Bernardino Kangaroo Rat is een specifieke ondersoort van de Dipodomys. Zijn voortbestaan wordt bedreigd door mijnbouw, damvorming en bouwplannen. Het beleid van Trump vereist minder overleg tussen betrokken instanties, waardoor de impact op de natuur meer en meer genegeerd wordt.

Geelsnavelkoekoek

geelsnavelkoekoek, bedreigde diersoorten, trump

De geelsnavelkoekoek is een lid van de familie van de koekoeken. De vogel komt alleen voor in Amerika. Althans, nóg wel. De vogel leeft het liefst op plekken waar water en bos elkaar ontmoeten. Er leven nog ongeveer 2.000 geelsnavelkoekoeken, maar voor zijn voortbestaan heeft hij gebiedsbescherming nodig. Dit stond op de agenda, maar in de nieuwe voorstellen van Trump wordt deze bescherming geschrapt.

Check ook deze pas ontdekte worm, die vanwege een nare eigenschap is vernoemd naar Donald Trump.

Reageer op artikel:
Top 10 bedreigde diersoorten door toedoen van Trump
Sluiten