Robert Kroes
Robert Kroes Fotografie 28 dec 2018

De wrange schoonheid van waterlopen gefotografeerd

Het water is niet alleen van levensbelang, maar ook een bron van inspiratie. De waterloop van onze meren en rivieren vormt een fantastisch schouwspel. Deze aanblik is tegelijk wat wrang, want juist de gevolgen van milieuvervuiling, rampen en andere onnatuurlijke gebeurtenissen zorgen voor bizarre (kleur)effecten op de waterloop. Deze abstracte luchtfoto’s van het Water.Shapes.Earth project tonen de gruwelijke schoonheid van waterlopen.

Waterlopen als spoor van een tijdreis

Al ver voor de mensheid was er water op aarde. Vanaf het eerste begin zoekt het water haar eigen weg. Door het land heeft zij haar pad gebaand naar de zee of lagergelegen gebieden om die te voorzien van de kracht die de natuur haar mee laat voeren. Zo ontstaan eeuwenoude geologische landkaarten die zien welke reis het water ver voordat wij bestonden aflegde en nog zal volgen als wij al lang geen getuige meer kunnen zijn. Het initiatief Water.Shapes.Earth legt deze reis vast in indrukwekkende abstracte luchtfoto’s.

waterlopen, watergangen, foto's, fotografie, drone

De gruwelijke schoonheid van de waterlopen

Ironisch genoeg zijn het juist de door de mens veroorzaakte inbreuken op de natuur die deze foto’s extra cachet geven. Zo zorgt radioactief materiaal en lozing van afvalwater voor absurde kleureffecten. De menselijke ingrepen om waterlopen te verleggen, dempen of te creëren zorgen voor extra bijzondere wendingen in het lijnenspel. Door het produceren en tonen van de verhalen bij deze bijzondere foto’s draagt het project hopelijk bij aan verdere bewustwording. Zelden was de aanblik van vervuiling en klimaatverandering zo misleidend.

waterlopen, watergangen, foto's, fotografie, drone

Water als inspiratie

We zien regelmatig voorbeelden van water en waterlopen als inspiratie voor duurzame initiatieven en kunstzinnige creativiteit. Zo zijn de bevroren watervallen van Kroatië een echt winterspektakel. Ook de fotografische aanblik van Krakau onder water geeft te denken over het milieu.

waterlopen, watergangen, foto's, fotografie, drone
waterlopen, watergangen, foto's, fotografie, drone
waterlopen, watergangen, foto's, fotografie, drone
waterlopen, watergangen, foto's, fotografie, drone
waterlopen, watergangen, foto's, fotografie, drone
waterlopen, watergangen, foto's, fotografie, drone
waterlopen, watergangen, foto's, fotografie, drone
waterlopen, watergangen, foto's, fotografie, drone
Reageer op artikel:
De wrange schoonheid van waterlopen gefotografeerd
Sluiten