A. de Jong
A. de Jong Fotografie 20 feb 2019

De 21 Nationale Parken van Nederland in tekst en beeld

Iedereen vliegt de wereld maar over, op zoek naar mooie natuur en cultuur. Maar er wordt nog wel eens vergeten dat Nederland zelf ook een waar natuurparadijs is. We hebben 21 Nationale Parken in Nederland, die allemaal compleet van elkaar verschillen. Een overzicht van de prachtige Nationale Parken die Nederland rijk is, met Nieuw Land in Flevoland als nieuwkomer.

Nationaal Park Nieuw Land – Flevoland

nationale parken, nieuw land, nationaal park, nederland, flevoland, natuur

Grootte: 290 vierkante kilometer

Nieuw Land is het eerste Nationale Park in Flevoland, de jongste provincie van Nederland. Het natuurgebied bevindt zich op de bodem van de vroegere Zuiderzee en staat dus eigenlijk symbool voor heel Nederland. Het gaat om een gebied met een grootte van 29.000 hectare, dat ontstaan is door inpoldering. Het gebied is een samenvoeging van de Oostvaardersplassen, Lepelaarsplassen, Trintelzand in het Markermeer en de Marker Wadden. Nieuw Land is het nieuwste Nationale Park in Nederland. Het park is volop in ontwikkeling en moet een vogelparadijs worden. Lees en bekijk hier het complete masterplan.

Nationaal Park Lauwersmeer – Friesland, Groningen

nationaal park, lauwersmeer, Nationale Parken in Nederland
lauwersmeer.org

Grootte: 60 vierkante kilometer

Bijzonder: ruige waddennatuur, water, veel vogels, orchideeën, Land van juffrouw Ali (orchideeënvelden), Dark Sky Park (nachtelijke duisternis komt hier optimaal tot haar recht).

Nationaal Park Schiermonnikoog – Friesland

nationaal park, schiermonnikoog, Nationale Parken in Nederland

Grootte: 54 vierkante kilometer.

Bijzonder: waddeneiland, ongerept, brede stranden, een van de meest natuurlijke gebieden van Nederland, enorme verscheidenheid aan landschappen, planten en dieren (waaronder zeehonden en vogels als de bergeend, blauwe kiekendief, tapuit , lepelaar en kleine zilverreiger, houtsnip en gekraagde roodstaart).

Nationaal Park De Oude Venen – Friesland

nationaal park, de oude venen, Nationale Parken in Nederland
landschapsgeschiedenis.nl

Grootte: 23 vierkante kilometer.

Bijzonder: veenmosrietlanden, blauwgraslanden, dotterbloemgraslanden, 500 soorten hoge planten, meren, veenplassen, petgaten, trilvenen, rietlanden, moerasbossen, otters, amfibieën, nog veel meer dieren.

Nationaal Park Drents-Friese Wold – Friesland, Drenthe

nationaal park, drents-friese wold, Nationale Parken in Nederland

Grootte: 61 vierkante kilometer

Bijzonder: donkerste stukje van Nederland (extreem heldere sterrenhemel), bos, heide en stuifzanden, veel dieren (boommarter, ree, steenmarter, buizerd, havik, raaf, diverse spechtensoorten, wespendiefhazelworm, kamsalamander, levendbarende hagedis, adder, gladde slang, ringslang), bijzondere planten (klokjesgentiaan, lavendelhei, stekende wolfsklauw, zonnedauw).

Nationaal Park Dwingelderveld – Drenthe

nationaal park, dwingelerveld, Nationale Parken in Nederland
drenthe.nl

Grootte: 37 vierkante kilometer

Bijzonder: grootste natte heidegebied in West-Europa, afwisseling natte slenken en droge zandruggen, vennen, schaapskudden, schotse hooglanders, adders, vier heidesoorten, verscheidenheid aan planten en struiken.

Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa – Drenthe

nationaal park, drentsche aa, Nationale Parken in Nederland

Grootte: 100 vierkante kilometer

Bijzonder: zestien dorpen en gehuchten met in totaal 10.000 inwoners, beek, Hondsrug, ontstaan in voorlaatste ijstijd, keileemruggen, hunebedden.

Nationaal Park Weerribben-Wieden – Overijssel

nationaal park, weerribben-wieden, Nationale Parken in Nederland
denoordoostpolder.nl

Grootte: 100 vierkante kilometer

Bijzonder: grootste aaneengesloten laagveenmoeras van Noordwest-Europa, mozaïek van landschapstypen en ecosystemen zoals meren, sloten, vaarten, rietlanden, hooilanden, weilanden, moerasbossen en trilvenen.

Nationaal Park Sallandse Heuvelrug – Overijssel

nationaal park, sallandse heuvelrug, Nationale Parken in Nederland
roybeunk.wordpress.com

Grootte: 35 vierkante kilometer

Bijzonder: Haarlerberg, Holterberg, Noetselerberg, Koningsbelten, heide, bos, laatste populatie korhoenders in Nederland, nachtzwaluw, hagedis, zandhagedis, ree, das, marter, bunzing, wezel, veel bomen, planten en struiken.

Nationaal Park Veluwezoom – Gelderland

nationaal park, veluwezoom, Nationale Parken in Nederland
tripadvisor.nl

Grootte: 50 vierkante kilometer

Bijzonder: prachtige natuur, bos, heide, grote zoogdieren als edelhert, damhert, ree en wild zwijn, kleine roofdieren zoals de vos, das, hermelijn en de zeldzame boommarter, vogels als de zeldzame ijsvogel, boomvalk, wespendief, raaf, nachtzwaluw, roodborsttapuit, veldleeuwerik, groene specht en zwarte specht.

Nationaal Park De Hoge Veluwe – Gelderland

nationaal park, veluwezoom, Nationale Parken in Nederland
hogeveluwe.nl

Grootte: 55 vierkante kilometer

Bijzonder: prachtige natuur, bos, heide stuifzand, net als Veluwezoom ook grote zoogdieren en kleine roofdieren, exotische bomen, zonder overheidssubsidie geëxploiteerd, het is het enige Nationale Park in Nederland waar de verkoop van entreekaarten een belangrijke inkomstenbron vormt.

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug – Utrecht

nationaal park, utrechtse heuvelrug, Nationale Parken in Nederland
nationaalparkpas.nl

Grootte: 100 vierkante kilometer

Bijzonder: veelheid van landschapsvormen, waarvan de stuwwal de meest in het oog springende is, maar ook heidevelden, stuifzanden en uiterwaarden, meer dan honderd broedvogels, veel kleine roofdieren, groot rustgebied voor dieren.

Nationaal Park Duinen van Texel

Nationaal Park, Duinen van Texel, Nationale Parken in Nederland

Grootte: 43 kilometer

Bijzonder: duinen, strandvlakte, wandelroutes, zeehond, grijze zeehond, witsnuit dolfijn, wadvogels, veel verschillende natuurgebieden, wadvogels.

Nationaal Park Zuid-Kennemerland – Noord-Holland

Nationaal Park, Zuid-Kennemerland, Nationale Parken in Nederland
Wikimedia

Grootte: 38 vierkante kilometer

Bijzonder: kalkrijke duinen, zeldzame plantensoorten zangvogels, locomotiefje (zeldzame sprinkhaan), grote zoogdieren als damhert, ree, konijn en vos, grote grazers (waaronder de Europese bizon wisent), twintig vlindersoorten.

Nationaal Park Oosterschelde – Zeeland

Nationaal Park, Oosterschelde, Nationale Parken in Nederland
vvvzeeland.nl

Grootte: 370 vierkante kilometer

Bijzonder: grootste Nationaal Park van Nederland, unieke flora en fauna, zeehonden, bruinvissen, populair onder sportduikers, ooit een rivierarm met zowel zoet als zout water, bijzonder onderwaterleven als waaierkokerwormen, anemonen, Iers mos en zeekatten.

Nationaal Park De Biesbosch – Noord-Brabant, Zuid-Holland

Nationaal Park, De Biesbosch, Nationale Parken in Nederland
rijkswaterstaart.nl

Grootte: 90 vierkante kilometer

Bijzonder: waterrijk, kreken, wilgenvloedbossen, riviereilanden, zand- en slikplaten, veel vis, waaronder paling, baars, bittervoorn, blankvoorn, brasem, karper, snoek, snoekbaars, driedoornige stekelbaars en roofblei (vroeger ook zalm, forel en steur), broedvogels, unieke dieren als de otter en bever, ‘jungle’ aan planten.

Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide – Noord Brabant (en provincie Antwerpen)

Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide, nationaal park, Nationale Parken in Nederland

Grootte: 37,5 vierkante kilometer

Bijzonder: landbouwenclaves, weilanden, bos, heide, stuifduinen, vennen, geoorde futen, boomleeuwerik, nachtzwaluw, veel bijzondere insectensoorten.

Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen – Noord-Brabant

Nationaal Park, De Loonse en Drunense Duinen, nationale parken in nederland
Wikipedia

Grootte: 41 vierkante kilometer

Bijzonder: droge zandverstuivingen, naaldbos, beekdalzone van de Zandleij, natuurgebied De Brand bij Udenhout, hakhoutbossen, natte weilanden, moerasruigtes, ‘levend’ stuifzand, veel amfibieën en insecten.

Nationaal Park De Groote Peel – Noord-Brabant, Limburg

Nationaal Park, De Groote Peel, Nationale Parken in Nederland
hartjelimburg.nl

Grootte: 15 vierkante kilometer

Bijzonder: hoogveengebied, geologische breuklijnen door spanningen in de aardkorst (waaronder de Peelrandbreuk), leemlagen, kraanvogels, geoorde futen, wilde zwijnen. Klein gebied, maar een van de meest verrassende Nationale Parken in Nederland.

Nationaal Park De Maasduinen – Limburg

Nationaal Park, De Maasduinen, Nationale Parken in Nederland

Grootte: 45 vierkante kilometer

Bijzonder: bos- en heidegebied gelegen op een langgerekte hoge zandrug, langste rivierduingordel van Nederland, water, sporen van de Rijn, veel kraanvogels strijken in het voor- en najaar neer in de vele vencomplexen.

Nationaal Park De Meinweg – Limburg

Nationaal Park, De Meinweg, Nationale Parken in Nederland
anwb.nl

Grootte: 18 vierkante kilometer

Bijzonder: voor Nederland een uiterst zeldzaam terrassenlandschap met steile overgangen tussen deze terrassen, ontstaan door inschuring van het water van de Maas en Rijn en drie breukvlakken in de aarde die door het Nationaal Park lopen, veel reptielen, zoogdieren en vogels.

Eten plukken uit de Nationale Parken in Nederland

Ons land heeft niet alleen een mooie natuur, ook eetbare natuur. Check hier 11 wilde groenten en eetbare planten die je de Nationale Parken in Nederland plukt.

Reageer op artikel:
De 21 Nationale Parken van Nederland in tekst en beeld
Sluiten